Onderhoud

Een sluitend systeem van resultaatgericht vastgoedonderhoud

Modern vastgoedbeheer kan niet zonder een sluitend systeem van resultaatgericht vastgoedonderhoud. Met een goed doordachte visie op het onderhoud voor de lange termijn, zijn ad hoc genomen maatregelen niet meer nodig en blijven de kosten ook over een lange exploitatieperiode beheersbaar. Met de expertise van Reinders is resultaatgericht vastgoedonderhoud bereikbaar. Bij het opstellen van de onderhoudsscenario’s houden we rekening met het strategisch voorraadbeheer van onze opdrachtgevers. We weten daardoor de beheerskosten gunstig te beïnvloeden.
Dezelfde medewerkers die betrokken zijn bij de voorbereiding, zijn ook actief in de uitvoering. Daarmee sluiten we risico’s uit die het gevolg kunnen zijn van missers bij de overdracht van informatie.
Reinders is een buitengewoon transparante organisatie waarbinnen medewerkers gewend zijn open en direct te communiceren, in alle geledingen en op elk niveau. Dat maakt het voor de opdrachtgever wel zo prettig. En wellicht het allerbelangrijkste: afspraak is afspraak bij Reinders We doen wat we beloven. Dat geldt voor de afspraken die we hebben met onze ketenpartners, de afspraken met onze opdrachtgevers en zeker ook voor onze afspraken met bewoners.