Nieuwsbrief

In de afgelopen jaren hebben de activiteiten van Reinders zich verbreed. Hiermee spelen we in op de vraag vanuit de markt om de onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan een complex bij één vakbekwame partij onder te brengen. Het zijn activiteiten die zich al lang niet meer beperken tot alleen het schilderwerk aan de kozijnen en deuren. Het herstellen van houtwerk, voeg- en metselwerk, goten en dakbedekking, de reiniging van de gevels en trappenhuizen vormen ook onderdeel van de werkzaamheden. Het zijn activiteiten waarmee Reinders bewijst dat het bedrijf zijn status van een schildersbedrijf bijna is ontgroeid en steeds vaker als totaal- of hoofdaannemer van een project optreedt

bekijk hier onze laatste nieuwsbrief