Mutatie Onderhoud

Snelle de juiste maatregelen

Een woning zo snel mogelijk verhuurbaar of verkoopbaar maken. Dankzij een uitgekiende aansturing van de werkzaamheden slaagt Reinders erin om ook bij zeer ingrijpende maatregelen korte doorlooptijden te realiseren. Met een integrale planning, bepalen we dagelijks hoe eigen medewerkers en eventuele contractpartners optimaal kunnen worden ingezet voor efficiënt mutatieonderhoud. Desgewenst op basis van eenheidsprijzen.
Flexibiliteit en snelheid zijn kernbegrippen voor deze activiteit. Het is Reinders-beleid om bij klachten van een huurder nog dezelfde dag een afspraak te regelen waarna - zo mogelijk ook diezelfde dag - met het herstelwerk wordt gestart.
Wat voor snelle verhuurbaarheid geldt, is ook van toepassing voor de verkoopbaarheid. Meer dan eens heeft Reinders voor haar opdrachtgevers een boven verwachting korte verkooptijd gerealiseerd door de juiste maatregelen te treffen. Vaak kan worden volstaan met vakkundig herstel van beschadigingen, soms is een verfrissende schilderbeurt nodig maar ook een complete badkamerrenovatie kan de verkoop sterk bevorderen.